Forslag fra Rainer Hultgren fra Rana om Skole

‐ Sentralisering

Rana AP setter ikke barnets beste i sine avgjørelser i skolestruktur. De bruker kun økonomiske begrunnelser. Dette er triste saker. Historisk har AP styrt ved å lytte til folket og fagfolk. Mitt forslag er at AP igjen begynner å lytte til fagfolket og mindre til økonomer og adm. Da vil partiet Gjen får tillit av folket.

Derfor er Skole viktig for Rainer Hultgren:

Jobber i skole og har barn i skole. Skole er vår fremtid

Sendt inn 12/04 -18, kl. 17:04

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig