Forslag fra Lærer 44 fra Buskerud om Annet

‐ Satsing på ungdom

Vi gjør lurt i å høre ut ungdommers behov og drømmer, de er morgendagens velgere og framtidens arbeidere. Mange ungdommer trenger motivasjon og trygghet på egen styrke. De må få større ansvar og tilhørighetsfølelse. Dette bør belyses i skoledebatten i mye større grad. Hvordan møter samfunnet ungdomen?

Derfor er Annet viktig for Lærer 44:

Etter lang fartstid i skolesystemet, er jeg bekymret for at mange ungdommer opplever lav mestring og liten tro på egen styrke. Dette medfører at en stor gruppe ekskluderer seg selv fra et sosialt liv, de blir mer krenkbare, de slutter å tro at de mestrer. Frafallet i videregående skole blir vanskelig å få bukt med. I alvorlige situasjoner oppsøker de andre miljøer for å oppleve tilhørighet og mestring og kan ende i kriminalitet. Dette er ikke en god utvikling for framtidens Norge.

Sendt inn 14/04 -18, kl. 09:58

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.