Forslag fra Lærling i Byggdriftefaget fra Sør-Odal om Helse

‐ Avkriminalisering og Legalisering av Cannabis

Det er på tide å lære av alle årene med en politikk som ikke virker når det kommer til narkotiske stoffer og spesifikt cannabis. Se til USA der er det fullt legalisert i mange stater for vanlig bruk, dette er det mye positivt ti rundt. Det kommer inn i det offentlige lys og kan bli regulert på lik linje med alkohol og holdes bedre unna unger og andre som ikke burde få tak på det. På tide for Norge og AP å få med seg den nye tiden i rus politikk.

Sendt inn 20/04 -18, kl. 21:16

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig