Forslag fra Lokalpolitiker fra Herøy i Nordland om Arbeid og næring

‐ Tiltak mot sosial dumping.

Alle kontraktsparter med offentlig sektor skal utføre minst 25 % av utførte arbeidstimer med egne ansatte.

Derfor er Arbeid og næring viktig for Lokalpolitiker:

Trygghet og velstand. Sikre lærlinger og kompetanse til fagarbeidere.

Sendt inn 17/03 -18, kl. 13:00

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.