Forslag fra Marit Pettersen fra Gjøvik om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Bedre kollektivtilbud både på jernbane og med buss

Jeg leser at kollektivtilbudet i Oslo og andre større byer blir bedre, mens vi som bor i mindre byer, i mitt tilfelle Gjøvik ikke merker noe til dette. Hvis dere ønsker at folk skal kjøre mindre bil hjelper det ikke bare å gjøre bysentrum bilfrie, det må også være enklere å komme seg dit med kollektivtransport. I Gjøvik kommune bor det folk som har mindre enn 10 km reise til byen som ikke har et busstilbud annet en skolebusser. Jeg bor 7 km fra byen i et tett befolket område, her går det 1 buss i timen.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Marit Pettersen:

Det er viktig for klima, og medvirker til å gjøre hverdagen enklere for folk. Jeg bruker ikke buss fordi den er overfylt og nesten alltid forsinket når jeg skal på jobb.

Sendt inn 17/03 -18, kl. 13:29

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig