Forslag fra Pensjonert kvinne 67 år. Tidligere industriarbeider fra Horten om Arbeid og næring

‐ Styrke retten til fast ansettelse for alle.

Forby dagens misbruk av midlertidig ansettelse. Rett til fast jobb etter normal prøvetid! Forby kontrakter som tilkallingsvikar i 4 år i helsevesenet. Til tross for faste oppgaver i flere år.

Derfor er Arbeid og næring viktig for Pensjonert kvinne 67 år. Tidligere industriarbeider:

Fast jobb er selve grunnlaget for en stabil og trygg tilværelse. Alle trenger forutsigbarhet for fysisk og psykisk helse. Gir også trygge oppvekstvilkår for barn. Kontrakt som tilkallingsvikar med faste arbeidsoppgaver setter folk utenfor det regulerte arbeidslivet.

Sendt inn 17/03 -18, kl. 14:15

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig