Forslag fra Kvinne (48 år) fra Alta om Distriktspolitikk

‐ Begynn å føre en solid distriktspolitikk, ikke sentraliseringspolitikk

Rike, lille Norge skal stimulere bosettingen i distriktene igjen. Dette er et verdivalg - å legge forholdene tilrette for at distriktene har "folk i husan" igjen. Sats på små-samfunnene og all den positive sosiale kapitalen det medfører. Slutt med prosjektet new public management som ble startet opp på 80-tallet. Offentlig sektor er ikke noen "skofabrikk", så ta verdivalget Ap - sats på distriktene. Det har Norge råd til

Derfor er Distriktspolitikk viktig for Kvinne (48 år):

Store verdier skapes i distriktene, ikke bare primærnæringer, men også menneskelige verdier. En god distriktspolitikk innebærer gode skoler, gode kommunale helsetjenester og mange (gjerne nye) små lokalsykehus i tillegg til gode prehospitale tjenester (ambulansebiler/båter/fly/helikopter)

Sendt inn 17/03 -18, kl. 14:52

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig