Forslag fra Morten Ellingsen fra Ski om Klima og miljø

‐ Bli kvitt plastavfallet

Verden fylles av helt unødvendig plastavfall. Hav og dyr og skoger og byer fylles av skadelig, forurensende farlig plastavfall. Dette må ta slutt! Det er en av de mest omfattende miljøutfordringene som vår generasjon står overfor. Nå må vi ta ansvar, og bevilge en ordentlig innsats for jevn opprydning av kystsonen og delta i en skikkelig innsats for å rydde opp i verdenshavene. Og vi må sette grenser for bruken av plast i alskens produkter. Og ja til plastposeforbud.

Sendt inn 17/03 -18, kl. 15:31

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig