Forslag fra Innbygger fra Ullensaker om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Bedre feiing av fortau for å bedre fremkommelighet for mye trafikanter og rullestolbrukere

Sendt inn 26/05 -18, kl. 14:33

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.