Forslag fra Forelder fra Ullensaker om Helse

‐ Styrk helsestasjonene

Mer penger til helsestasjonene. Viktig lavterskeltilbud for ungdom, gravide og små barn. I dag henger helsestasjonene i Ullensaker langt etter på kontroller, og har lite ressurser. Helsestasjonene er viktige for mange og bør satses på

Sendt inn 27/05 -18, kl. 00:50

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.