Forslag fra Leah fra Akershus om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Lavere takster på bomstasjoner

Bompenger er ikke en nødvenighet for å bygge og iverta Norsk infrasktur. Dette har vi oljefondet til samt nettop årsavgift for å kunne kjøre lovlig på veiene rundt i Norge. Disse 2 grunnlagene er enkle nok for seg selv å forstå hvorfor vi overhodet ikke trenger bompenger for å finansiere veier i Norge. Det er et ran av det Norske folk pådratt av politikere pga et miljøhysteri basert på løgner om det ene og det andre.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Leah:

Vei, bane og kollektiv er viktige saker for folk flest. Derfor er det viktig å lytte til folket sine meninger. Norge er et demokratisk land som betyr folkestyre. Kollektiv er bra på mange områder, men så finnes det steder hvor kollektiv er veldig dårlig som burde vært mye bedre. For meg er vei viktigst fordi jeg bruker mest bil. Da er det viktig for meg å ha god vei å kunne kjøre på, samtidig som jeg om jeg må betale bompenger, men da hvor satsene må være noe man ikke blir ranet av.

Sendt inn 29/05 -18, kl. 13:34

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.