Forslag fra Mor og lærer fra Oppland om Skole

‐ Dombås videregående skal opprettholdes. Ungdommen trenger forutsigbarhet. Langsiktig satsing.

Ungdommen i norddalen har i årevis levd med usikkerhet om hvilke tilbud de får når de skal på videregående. For mange er det viktig med et tilbud i nærområdet. Dombås videregående er en flott skole.

Sendt inn 29/05 -18, kl. 15:29

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig