Forslag fra En skuffet innbygger fra Oslo om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Bruk bompengene på veibygging, stop beboerparkeingen og øremerk bompengene og sett ned bomprisene!

Beboerparkeringen ødelegger mer enn den gjør godt, øremerk bompengene slik at de går til sitt opprinnelige formål og sett ned prisene slik at det ikke bare blir de rike som kan ferdes med bil.. Til slutt så skal det være gratis alternativer til de bombelagte veiene slik det står i EU’s regelverk.. Vi skal ha fri ferdsel i vårt eget land, slik at når man må betale for å bevege seg på kryss og tvers av landet så betyr det at vi ikke lenger er frie mennesker!

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for En skuffet innbygger:

Bygg gjerne ut kollektiv tilbudet, bare ikke på bilistenes regning. I dagens samfunn så strekker ikke tiden til og da er mange avhengige av bilen for å komme seg gjennom dagen, ikke straff de som har dårlig råd.. Det er så mye som kan gjøres annerledes så lenge man bruker sunn fornuft, dere politikere bryr dere ikke lenger om annet enn penger,penger og mer penger!

Sendt inn 29/05 -18, kl. 16:24

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.