Forslag fra Ansatt i hjemmetjenesten fra Oslo om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Bruk bominntekter på vei!

Mitt forslag er å bruke alle inntekter fra bilister og trafikk på veier og infrastruktur for bil, slik at de som betaler for å kjøre får gode veier med tilstrekkelig kapasitet. På samme måte som at du ikke betaler for naboens oppussing skal ikke bilistene trenge å betale for andres kollektivtransport.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Ansatt i hjemmetjenesten:

Dette emnet er viktig for meg fordi jeg trenger å komme fra A til B uten at måten jeg gjør det på skal styres av ideologiske politikere. Hverdagen må fungere, uten at man betaler det hvite ut av øyet.

Sendt inn 30/05 -18, kl. 11:54

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.