Forslag fra Eiendomsmegler fra Hedmark om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Velg trasé øst

Ikke ødelegg Hamar

Sendt inn 01/06 -18, kl. 17:09

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig