Forslag fra Anders Gimse fra Hedmark om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Legg vest-alternativene vekk, og lytt til majoriteten av Hamars befolkning.

Forslaget trenger ingen utdypning. Begrunnelsen burde være åpenbar for alle og en hver.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Anders Gimse:

Tog er miljøvennlig.

Sendt inn 01/06 -18, kl. 20:22

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig