Forslag fra Haugen John Egil fra Hamar om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ At trasé øst blir valgt og ny jernbanestasjonen blir bygd mellom Vikingskipet og Espern

Hamar stasjon er også stasjon for et stort omland utenfor Hamar by, hvor det bygges mange nye boliger hvert år. Derfor er det ikke særlig smart i et langsiktig perspektiv å opprettholde stasjonen i Hamars trangeste hjørne som fører til at all trafikk til og fra stasjonen, både busser og biler må presses gjennom et sentrum som allerede i dag er kaotisk morgen og ettermiddag. Utredninger som er utført av Sweco og Rambøll m.fl konkluderte med at trasé øst var best på både prisgitte og ikke prisgitte konsekvenser. Avstand til sentrumskjernen ble ansett å ha marginal betydning nåværende sentrum sammenlignet med nåværende stasjon.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Haugen John Egil:

Jeg vil ha en effektiv jernbanestasjon som er ligger lett tilgjengelig mht annen infrastruktur som E6 og andre innfartsveier til Hamar. At det er enkelt for busser og biler ved ankomst og avreise.

Sendt inn 02/06 -18, kl. 01:01

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig