Forslag fra En engasjert Solkystpatriot fra Larvik om Eldreomsorg

‐ Bevar Sykehjemmet og Hjemmetjenesten LOKALT!

Jeg har i hjertet vårt lille men helt nødvendige og høyt verdsatte sykehjem, Søbakken. Dette sykehjemmet ble forsøkt startet «D-montert» av Kommunen i 2016 - som på lengre sikt jeg tror ville medført at vi hadde mistet hele tilbudet i bygda/sonen - på tross av at Sykehjemmet er landskjent for sin lokale betydning/drift/engasjement/miljø m.m til sine brukere i sin sone. Heldigvis jobber distriktsfolket sammen for det man har kjært og det ble unngått, den gang. Det partiet som gir et klart og tydelig Standpunkt på at Sykehjemmet/hjemmetjeneste skal bevares, og heller bygger videre på denne viktige lokale «møteplassen» er viktig for meg, som bor her og jobber her, har unger på skole her og en far med 75 driftsår, som etterhvert skal bli gammel her. Iallefall nå som kommunen er blitt ENDA større og «upersonlig». 13 kilometer til nærmeste by er Ikke «hjemme» for en/ei som er gammel og kanskje alene. Samtidig er det også forlenge å vente om man bor hjemme og må ha kjapp hjelp hit. Sykehjemmet er et «STEDET HVOR FOLK MØTES» her ute, og tør noen si at Sykehjemmet og deres ansatte bevares, og heller vil sørge for at de får pleie de som har bygget denne flotte plassen (Solkysten!) med verdighet/omsorg og stolthet? se link fra Østlands-Posten! https://www.op.no/nyheter/eldre/eldreomsorg/mange-slo-ring-om-sobakken/s/5-36-253397 Bevar Sykehjemmet & Hjemmetjenesten på Søbakken! Sier dere YES or NO!?

Derfor er Eldreomsorg viktig for En engasjert Solkystpatriot:

Eldreomsorg med lokale møteplasser

Sendt inn 04/06 -18, kl. 15:46

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.