Forslag fra Veronica Kooistra fra Telemark om Annet

‐ Minstepensjonister og uføretrygdede

Minstepensjonister og minsteuføreteygdede bør få en så stor økning at de kan leve av trygden. Nå må de snu på hver krone. Alt øker av matpriser strømpriser husleier osv. Men disse gruppene får en helt latterlig økning hvert år som ikke følger resten av økningene. De får mindre å mindre å leve for

Derfor er Annet viktig for Veronica Kooistra:

Det er ikke ok å måtte leve under fattigdomsgrensa. Aldri ha nok til ordentlig mat hver dag. Aldri kunne gi barn og barnebarn en liten gave. Mennesker i disse gruppene kan ikke noe for at de er pensjonister eller syke, handikappede. Det er skammelig at man i Norge skal ha det slik

Sendt inn 14/03 -18, kl. 20:32

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.