Forslag fra Arifa R. fra Drammen om Skole

‐ Innføre skoleuniform!

Ønsker at det innføres uniform i alle skoler fra barneskole til videregående! Dette vil lette hverdagen til mange foreldre, barn og ungdom. Det kommer til å bli mindre fokus på hva man har på seg og mer fokus på skolen. Det vil også føre til mindre press, mindre forsinkelser og vil være lettere for folk flest!

Derfor er Skole viktig for Arifa R.:

Skole er grunnsteinen for samfunnet vårt. Det er derfor viktig å innføre enkle tiltak som kan føre til at den forbedres og videreutvikles. Barn og unge må forstå verdien av skolen, og ta det i bruk! Det vil både være nyttig for dem og for andre. Det brukes enorme ressurser på skole og skolemiljø, derfor er det viktig at dette gir utbytte!

Sendt inn 05/06 -18, kl. 13:52

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.