Forslag fra Ingeniør fra Akershus om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ El-biler ut av kollektivfeltet

I rushtiden står bussene fast i en kø av el-biler som på tross av kravet til passasjer fortsatt benytter dette feltet. For å fjerne den håpløse oppgaven det er å kontrollere at alle el-biler har passasjer og samtidig forbedre framkommeligheten til bussen bør vi sørge for at kun kollektivtrafikk bruker dette feltet.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Ingeniør:

Pendler til jobb, via barnehage

Sendt inn 05/06 -18, kl. 14:50

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.