Forslag fra Tove Lisbeth Vasvik fra Larvik om Klima og miljø

‐ Sørge for at Svartebukt havn har rammevilkår så havna oppretholdes

Svartebukt havn eksporter skrotstein fra steinbruddene. Hvis havna ikke har rammevilkår som gjør at den kan opprettholdes, vil transporten av skrotstein gå langs veien i Tvedalen, i Brunlanesveien og over Torstrand. Å opprettholde havna i Svartebukt slik at det er økomnomisk forsvarlig for transportør, vil svekke miljøet i store deler av Larvik

Derfor er Klima og miljø viktig for Tove Lisbeth Vasvik:

Uten å ta miljøhensyn blir både klimaet og hverdagen vår dårligere.

Sendt inn 05/06 -18, kl. 21:41

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.