Forslag fra Innbygger som bor og arbeider i sentrum. Har ikke egen bil! fra Oslo om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Bedre Tilgang til sentrum

Det blir stadig vanskeligere og dyrere å bevege seg rundt i sentrum. Vi har behov for bedre Parkeringsmuligheter i sentrum. Muligheter for å gjøre ærende, stikke innom på vei til.... -ikke alt kan ordnes på sykkel. Fjerning av betalt beboerparkering, +utvidede muligheter for parkeringsrettigjeter for beboere uten egen bil. Likebehandling av innbyggere og politikere når det gjelder adkomst og parkering i sentrum (det skulle bare mangle) bedre oppfølging av leverandør an bysykkelordningen son leverer et dårlig produkt. Sykkelstativer står fulle i sentrum. Sykkelstativer står tomme i nærmeste periferi hele morgenen og til langt ut på dagen. Den digitale appen virker ikke, ikke sammenfallende antall ledige plasser /sykler som i virkeligheten. Stativer fylles opp av sperrede(ødelagte)sykler og blir stående i dagevis. Det har blitt tilnærmet umulig å kjøre i sentrum med bil/motorsykkel, hvilket mange har behov for i daglig arbeid/virke såvel som på fritid.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Innbygger som bor og arbeider i sentrum. Har ikke egen bil!:

Vi er avhengige av å kunne bevege oss for å komme til/fra samt utføre vårt arbeid samt for å kunne ha sosial kontakt med familie og venner. Bilfritt senrum hindrer bevegelse for oss som bor og jobber der. Det oppleves som en overdreven tilpasning for sykler på bekostning av andreviktige(re) oppgaver.

Sendt inn 06/06 -18, kl. 11:21

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.