Forslag fra Magnus (16 år) fra Bamble om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Bedre og billigere kollektivtransport

I en tid hvor hvor det blir mer avgifter på bil mener jeg at kollektivtransporten må bli billigere og forbedres. Prisene for enkelt billetter må bli billigere og bussene må gå oftere.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Magnus (16 år):

Hvis jeg skal besøke venner så må jeg ha mulighet å komme meg fra A til B uten å være avhengig av foreldre. I tillegg vil det være bedre for miljøet med en bedre kollektiv transport

Sendt inn 18/03 -18, kl. 23:22

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.