Forslag fra Mann, Tysfjord fra Tysfjord om Annet

‐ Nye Narvik kommune med grense etter fylkesmannens alternativ B

Sørge for å få omgjort departementets vedtak om grense (alternativ D) vedrørende deling av nåværende Tysfjord Kommune. Inndelingsloven må følges og fylkesmannens anbefaling av alternativ B må legges til grunn som ny grense mot Hamarøy kommune. Økonomiske hensyn skal IKKE legges til grunn ved fastsettelse av ny grense.

Derfor er Annet viktig for Mann, Tysfjord:

Fordi departementets fastsettelse av grensen i forbindelse med kommunereformen har tilsidesatt inndelingsloven og fylkesmannens/grunneierne/innbyggernes tydelige mening er totalt neglisjert. Kommunereformen her engasjerer veldig mange langt utenfor kommunens grenser og kunne faktisk vært en "gladsak", men pga ministerens neglisjering av mange er en frivillig sammenslåing av 4 kommuner til 2 nye i realiteten stoppet opp.

Sendt inn 12/06 -18, kl. 00:08

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.