Forslag fra Avdelingsleder fra Eidsvoll om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Avvikle bompengefinansieringen.

Avvikle bompengefinansieringen i forb. med bygging og drifting av infrastruktur. Alle er avhengige av at landet har en moderne og velfungerende infrastruktur. Dette bør være en del av det generelle spleiselaget, der alle bidrar etter evne.

Sendt inn 27/06 -18, kl. 12:45

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.