Forslag fra Bjørn Stenvold fra Gjøvik om Skole

‐ Gratis leirskole i grunnskolen

Etter ordningen med obligatorisk leirskole for grunnskolen i Gjøvik ble avviklet i 2013, så har vel de aller fleste skoler fortsatt med egenfinansiert leirskoleopphold der foresatte har gjennomført forskjellige innsamlinger/- salg av div. varer. Foruten at dette blir en ekstra kostnad for mange familier (gjerne med flere barn som skal på leirskole med noen få års mellomrom), så kommer disse innsamlingene nesten i et «konkurranseforhold» med andre lag og foreninger som feks. idrett og korps som også trenger tilleggsfinansiering til sin drift. Ved å gjenninnføre obligatorisk leirskole så vil alle barn få mulighet til å delta på et meget bra tiltak for å stimulere lærelyst, personlig utvikling og styrking av egen identitet (fra læringsplakaten) uten å bruke forskjellige innsamlinger og salg for å finansiere oppholdet.

Sendt inn 15/03 -18, kl. 06:31

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.