Forslag fra En som er opptatt av å ivareta nærmiljøet. fra Malvik om Annet

‐ Ta tak i sentrumsutviklingen i kommunesentret Hommelvik

Det har foreligget planer i mange år, men det har blitt med det. Vi ser at sentrum på mange måter «deaktiviseres» ved at næringslivet flytter ut og at intet tilføres til sentrumskjernen. Arbeiderpartiet har ledelsen i kommunen men opptrer etter min oppfatning veldig passivt (kanskje også arrogant i sine svar) i dette spørsmålet. Mulighetene for et oppgradert og aktivt sentrum som samlingsplass for lokalbefolkningen er absolutt til stede, men det krever politisk handling.

Derfor er Annet viktig for En som er opptatt av å ivareta nærmiljøet.:

Opprettholde Hommelvik som et aktivt kommunesentrum.

Sendt inn 06/04 -18, kl. 19:23

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig