Forslag fra En som har fått innsikt i mange bv-saker fra Akershus om Familie og likestilling

‐ Det må gjennomføres en uavhengig gransking av alle omsorgsovertakelser etter bvl. § 4.12.

Barnevernet og dets kritikere står steilt mot hverandre i samfunnsdebatten. Samfunnet må ta rede på hva som faktisk skjer. Ingen barn skal tas urettmessig, men de som trenger hjelp skal få det. Dersom barnevernet har gjort en god jobb, slik de selv sier, vil dette styrke barnevernet.

Derfor er Familie og likestilling viktig for En som har fått innsikt i mange bv-saker:

Barna er det viktigste vi har.

Sendt inn 26/08 -18, kl. 09:54

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig