Forslag fra Marianne Rieber-Mohn fra Bærum om Familie og likestilling

‐ Innfør søskenmoderasjon i SFO og mellom SFO og barnehage

SFO har ikke søskenmoderasjon eller makspris. Barn som ikke går på SFO faller utenfor et fellesskap og en trygghet de burde være en del av. Med søskenmoderasjon kan vi redusere utenforskap for barn i familier med vanskelig økonomi.

Derfor er Familie og likestilling viktig for Marianne Rieber-Mohn:

Jeg er opptatt av å redusere utenforskap for barn og unge i vårt samfunn. Noen barn faller utenfor allerede i tidlig alder. Det er ikke barna som er fattige, det er familien som har vanskelig økonomi. Derfor må vi sette inn tiltak som gjør at alle barn som har lyst får være med i fellesskapet.

Sendt inn 02/09 -18, kl. 20:34

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.