Forslag fra Marianne Rieber-Mohn, lokalpolitiker AP fra Akershus om Skole

‐ Innfør søskenmoderasjon i SFO

og mellom SFO og barnehage, SFO har ikke søskenmoderasjon eller makspris. Barn som ikke går på SFO faller utenfor et fellesskap og en trygghet de burde være en del av. Med søskenmoderasjon kan vi redusere utenforskap for barn i familier med vanskelig økonomi.

Derfor er Skole viktig for Marianne Rieber-Mohn, lokalpolitiker AP:

Fellesskolen hvor alle får like muligheter er viktig for meg. Skole og utdanning danner mye av grunnlaget for barns muligheter resten av livet. Ikke alle barn får gå i SFO, fordi det er for dyrt. Dette skaper utenforskap. Vi må sette inn tiltak, som søskenmoderasjon, slik at alle barn som har lyst får være med i fellesskapet.

Sendt inn 02/09 -18, kl. 20:50

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig