Forslag fra Politi fra Kristiansund om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Velge Romsdalaksen

Sendt inn 08/09 -18, kl. 14:04

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!



Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig