Forslag fra Ungdom fra Kristiansund om Kultur og frivillighet

‐ Motorsenter Sødalen

Sendt inn 08/09 -18, kl. 14:12

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig