Forslag fra Kvinne, 50 fra Vestre Toten om Arbeid og næring

‐ Styrke trepart-samarbeidet

Arbeidsmiljøloven er under press og maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver blir gradvis mer ubalansert. Flere rettigheter svekkes for arbeidstakere, dette må vi demme opp for.

Derfor er Arbeid og næring viktig for Kvinne, 50:

Det er viktig i en tid med store og raske omskift at folk har trygghet for arbeidet sitt og et godt sosialt sikkerhetsnett.

Sendt inn 15/03 -18, kl. 16:12

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig