Forslag fra Industriarbeider fra Rogaland om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Fjerne bompenger og legge det under skatteseddelen slik at veipolitikken blir mer sosial.

Bompenger rammer mest de som har lite/dårlig råd. Det er disse som MÅ dra seg gjennom morgenrushet og samme hjem igjen. I tillegg rammer det ekstra hardt mot barnefamilier som kanskje MÅ gjennom bom for å komme til barnehage og også MÅ kjøre barn på aktiviteter ettermiddag og kveld. Vi vil gjerne ha et grønnere byliv, men mange av oss har ikke timesvis å bruke på kollektive alternativer. Bompenger føles også som en spesielt hard skatt, ettersom vi allerede skattes i hytt og pine på dette punktet. Grønne lokkebiter i stedet for harde straffer for dem som faktisk MÅ bruke bil, må vurderes.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Industriarbeider:

Ikke mer enn at dette går utover meg som alle andre, men gjerne i mindre grad meg. Synes bare det er fryktelig usosialt, og kombinert med økning av egenandeler i reisefradrag er det virkelig et spark i balla på arbeiderklassen som bare prøver å komme seg på jobb.

Sendt inn 09/09 -18, kl. 21:33

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.