Forslag fra Leif Rune Bjørgan fra Larvik om Skole

‐ Mobiltelefon kan være både et verktøy og et våpen.Mobilfri skole

Når barna begynner på skolen eller er ny på en skole ,må skolen innhente samtykke fra foreldrene før det publiseres bilder av deres barn på nett, gjennom en såkalt «samtykkeerklæring» Når barna er under kommunal omsorg på skolen har skolen ansvaret for all aktivitet,også elevens mobilbruk. Mobilfri skole ønskes blant annet for å hindre skjulte negative agendaer mellom elever(grupper),bilder av medelever som publiseres i negativ kontekst ut på sosiale medier,samt det kan være et forstyrrende element i undervisningen. Iflg elevundersøkelsen for 2017/18 opplever 2,8%(Nasjonalt 2,0%) på 7 trinn og 3,7%(Nasjonalt 3,1) på 10 trinn av elevene å bli mobbet via mobil eller pc/mac de siste måneder i grunnskolen i Larvik. En mobilfri skole kan også gi skjerpede signaler til hjemmet rundt kontroll av nettbruken til barna. Viss mobilfri skoler blir aktuelt, er det viktig at skolens leder har myndighet til å gi dispensasjon der det er hensiktsmessig i en del av undervisningen til å bruke mobil . Mobilfri skole må ses på som et element av fler i kampen for null visjon mot mobbing og diskrimineringiflg Opplæringsloven kapittel 9a. Ved mobilfri skole kan elever levere inn mobiler til hospitering ved skole start. Hentes ved skolens slutt.

Derfor er Skole viktig for Leif Rune Bjørgan:

Fremtiden

Sendt inn 09/09 -18, kl. 21:49

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.