Forslag fra Dame 55 fra Akershus om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Vekk med alle bompenger

ALLE må evnt bidra over skatteseddelen..... Bompenger straffer lavtlønnede som MÅ bruke bil på jobb , kjøre barn o.l Det er mange som ikke kan bruke kollektiv på grunn av arbeidstid b.l.a. Lavtlønnede har stort sett ikke mulighet å kjøpe dyre elbiler . Dessuten betales det allerede mye i avgifter ved bruk av bil. De RIKE bruker uansett bil.

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Dame 55:

Det er viktig at kollektiv går når jeg trenger det , og dit jeg trenger det ......

Sendt inn 09/09 -18, kl. 23:39

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.