Forslag fra Bekymret AleneMor til 2 på 38 år fra Sandnes om Vei, bane, transport og kollektiv

‐ Nei til den nye bomringen! Ta tak før det er for sent.

Bomringen er usosial og rammer tilfeldig og urettferdig.. Om ikke Ap tar grep lokalt så kan konsekvensene bli store både for lokal befolkningen,bedrifter og ikke minst politikerne selv.. Vi vet at den største andelen av befolkningen IKKE ønsker bompenger.. Om det ikke er mulig å fjerne bommene helt så må fast prisen halveres og rushavgiften helt bort... Det haster med å finne løsninger. Ikke la FrP få deres stemmer for dere ikke tok bom engasjementet på alvor.. bedre å skrote hele avtalen å starte på ny en å gjennomføre dette..

Derfor er Vei, bane, transport og kollektiv viktig for Bekymret AleneMor til 2 på 38 år:

For jeg er helt avhengig av bil for å finne meg arbeid å komme meg til å fra arbeid. Idag er arbeidsmarkedet anstrengt man tar jobber der de er noe som medføre pendling.. Jeg har alt kuttet ut alle barnas fritidsaktiviteter og kuttet alle våre andre utgifter så mye jeg kan eneste som jeg kan ta fra er matbudsjettet.. Å jeg er alene forsørger men mange er i min situasjon.. å bommene medføre at vi blir sperret inne i vår ring..

Sendt inn 10/09 -18, kl. 02:55

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.