Forslag fra Privatperson og lege fra Rogaland om Bolig og byutvikling

‐ Hindre utbygging på Årabrot

Området på Årabrot er i kommuneplanen planlagt til utbygging, men ikke regulert for det. Her er det en av få perler igjen langs kysten I Haugesund samt et rikt, endog fragilt dyreliv. Det tenkes da særlig på den rødlistede storsalamanderen som i dette området sannsynlig har sin eneste potensielt varige overlevelse. Å sette en truet art på spill for økonomisk vinning er korttenkt. Jeg ber om at Arbeiderpartiet i Haugesund foreslår å legge hele området som friluftsområde.

Sendt inn 10/09 -18, kl. 20:54

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.