Forslag fra Student fra Akershus om Helse

‐ Profittmaksimering skaper dårligere tilbud til alle!

Det er på det rene at det blir mer og mer profittmaksimering og privatisering i ulike helsesektorer. Det er flere grunner til at dette er problematisk. Først og fremst skaper det "flere muligheter", men kun for de som har råd til dette. DET bygger opp under et samfunn som skaper større forskjeller. Forskjeller er problematisk på mange områder i samfunnet. Det som jeg anser som mest problematisk er det faktum at pengene man kan få ut av bedriften blir viktigere enn å opprettholde best mulig tilbud til pasientene eller beboerne på den gitte institusjonen. Dette kan føre til dårligere bemanning, mindre tilbud og dårligere oppfølging. I en helsesektor skal menneskets behov stå i sentrum og ikke pengene man skal tjene. Det skaper også dårligere arbeidsforhold for de ansatte, da sparingen på penger også går på deres bekostning. Dette kan igjen føre til høyere andel sykemelding. Profittmaksimering er også uetisk da noen tjener uforholdsmessig mye på at noen andre er syke eller trenger behandling. Borgerliges sides intensjon vil derfor ikke oppfylles. Det skapes ikke en sunn konkurranse, det blir ikke bedre og mere tilbud, det blir dårligere tilbud til alle.

Derfor er Helse viktig for Student:

Helse og opplæring er de mest grunnleggende velferdsordningene som sørger for at alle har like forutsetninger i Norge. Dette er grunnleggende for at alle skal kunne oppnå sitt potensiale og ha like muligheter. Derfor er det for meg ekstremt viktig at disse velferdsordningene beholder funksjonen som velferdsordning med menneskets behov i sentrum , ikke pengene

Sendt inn 13/09 -18, kl. 20:04

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.