Forslag fra Bjørn Aamodt fra Sandefjord om Skole

‐ Innføre søskenmoderasjon i SFO

SFO blir nå dyrere enn barnehage. Har man to eller tre barn på SFO , blir utgiftene alt for store i forhold til det man får igjen sett i forhold til barnehagetilbudet. Se også barn i BHG og SFO i sammenheng slik at søskenmoderasjon gjelder.

Sendt inn 06/04 -18, kl. 21:50

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.