Forslag fra Rådgiver fra Fitjar om Klima og miljø

‐ Sikre norsk eierskap til vindkraftressursene

Vi har en av de store vindkraftutbyggingen i Norge i vår kommune. Eiersiden domineres av utlandske eiere. Norske eiere er ikke interessert fordi dette på kort sikt, på grunn av billig vannkraft, blir for dyrt å produsere.

Derfor er Klima og miljø viktig for Rådgiver:

Det er helt essensielt for at våre etterkommere skal få levelige livsvilkår

Sendt inn 06/04 -18, kl. 21:54

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig