Forslag fra Arnt Ove Engelien, fra Stavanger om Skole

‐ Leksefri barneskole

Barn helt ned i 6-årsalderen tilbringer ofte 8 timer i skole og SFO hver dag. I tillegg blir de (og foreldrene) pålagt overtidsarbeid flere dager i uka. For dem som er svakest faglig kan leksene ta en time eller mer hver dag. Dette ødelegger for familien, men det tar også bort den fritida barn trenger for å leke og utvikle seg på deres naturlige vis. Samtidig viser forskning (f.eks. Hattie) at lekser på barneskolenivå har så godt som null effekt på læring og prestasjoner. For mange tiår siden gikk arbeiderbevegelsen til valg på slagord som handlet om 8 timer arbeid, 8 timer hvile og 8 timer fritid. Det er helt for galt at vi ikke skal tillate våre små barn det samme! Lekser ødela mindre for barns utvikling i den tida hvor barna kom hjem rett etter skolen til en hjemmeværende forelder. Da kunne de gjøre leksene i god tid før middag, og rekke å leke både før og etter måltidet. Dagens lekser tar bort altfor mye av den lille tiden barn har til det som vi vet de trenger for å utvikle seg best mulig - nemlig lek. La oss beskytte barndommen slik vi for mange tiår siden klarte å beskytte arbeidsfolk!

Derfor er Skole viktig for Arnt Ove Engelien,:

Jeg har barn i skolealder, og ser hvor ødeleggende leksene er for dem selv om de presterer godt faglig. De blir jevnlig ekstremt frustrerte, og det er svært ødeleggende for stemninga i familien om ettermiddagene. I tillegg er jeg barnepsykolog, og vet hvor ekstremt viktig det er for barns utvikling at de får tid til å leke og utforske verden med sin indre motivasjon som rettesnor - heller enn å gjøre pålagte oppgaver som i verste fall ødelegger skolemotivasjonen og læringslysten.

Sendt inn 06/04 -18, kl. 22:50

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig