Forslag fra Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet fra Sola om Arbeid og næring

‐ Stoppe privatisering av offentlig sektor. Stoppe barnefattigdom .

Sendt inn 06/04 -18, kl. 22:52

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig