Forslag fra Knut Bye fra Kristiansand om Skole

‐ Mat i norsk skole.

Jeg mener at vi bør kunne tilby god og ernæringsriktig mat til elever ved alle skoler i Norge.

Derfor er Skole viktig for Knut Bye:

Skole er viktig fordi jeg tror på en god fellesskole.

Sendt inn 17/03 -18, kl. 10:33

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig