Forslag fra pensjonist fra Asker om Familie og likestilling

‐ Endring av barnevernet

Barnevernet møter foreldre med mistillitt og fordommer. De burde ha et åpent sinn og møte foreldre og barn med omsorg og tillitt. Barnevernet skulle vært en institusjon hvor man kunne stikke innom å få hjelp. Avhør og etterforskning hører innunder politiet. spesielt avhør av små barn.

Derfor er Familie og likestilling viktig for pensjonist:

Familien er det viktigste samfunnet vi har. Det er der barna formes.

Sendt inn 07/04 -18, kl. 16:56

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig