Forslag fra Motstander av eu fra Sandefjord om Annet

‐ Nei til ACER og TISA

Jeg ønsker ikke noe slike avtaler. Ønsker at Norge skal være mest mulig fritt land uten å underlegges EU og miste stemmerett og råderett over eget land og ressurser. Det er grunnlovstridig og burde ikke en gang være ett tema o g ønske oss inn i slike avtaler.

Derfor er Annet viktig for Motstander av eu:

Vi må beholde landet vårt. Vi må beholde råderetten over våre ressurser. Vi må sørge for fremtidens barn.

Sendt inn 17/03 -18, kl. 11:16

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig