Forslag fra Lærer fra Sauda om Annet

‐ Lytt til velgerne.

Ikkje bare sei ja, eller nei under valget for å få stemmer, men før opp det som er lovet. Lytt til velgerne, hugs det er velgerne som har valgt dere ut i fra deres lovnader og partiprogram og ikke dere som har valgt oss.

Derfor er Annet viktig for Lærer:

Meget viktig.

Sendt inn 17/03 -18, kl. 11:20

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som muligStem på forslag

Vis meg forslag om fra folk i som

Henter forslag...
  • Det har ikke kommet noen forslag enda. Det har ikke kommet noen forslag for dette stedet enda.