Forslag fra Anne Sofie Kirkebø Lærer fra Fredrikstad om Skole

‐ Maks antall elever pr klasse

Maks antall på 24 elever i hvert klasserom. Også i VGS. Lærertettheten dere har gått inn for betyr lite i praksis, og som lærer gjennom 18 år, så har utviklingen for min del gått i feil retning, fra 28 til i noen tilfeller 32 elever i et for lite klasserom med for dårlig inneklima. Vi klarer ikke se 32 elever hver time og gi dem tilpasset opplæring

Derfor er Skole viktig for Anne Sofie Kirkebø Lærer:

Jeg er lærer og har barn

Sendt inn 09/04 -18, kl. 21:15

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig