Forslag fra Sportsfisker og lærer fra Bergen om Klima og miljø

‐ Nei til gruveavfall i norske fjorder

Førdefjorden med fler kan ila de neste årene bli brukt som avfallsplass for restavfallet av norsk gruvedrift. I Førdefjorden er det anslått 350 millioner tonn steinmel blandet med kjemikalier. I tillegg plast fra sprenging og kjemikalier som skal binde stoffene slik at det skal ligge i ro på fjordbunnen. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord, og en viktig gyteplass for rødlistede fiskearter. Arbeiderpartiet må gå i bresjen for å finne alternative løsninger. Ikke fjorddeponi som vil fortrenge fisk og alt levende fra fjorden i lang tid.

Derfor er Klima og miljø viktig for Sportsfisker og lærer:

Om vi ikke endrer hvordan vi forholder oss til klima og miljø har vi ingen fremtid.

Sendt inn 09/04 -18, kl. 22:23

Hei! Du må krysse av på en eller flere av feltene under.

Forslaget inneholder... (flere kryss mulig)

Takk for at du sa i fra!Arbeiderpartiet har fått beskjed og ser på det så fort som mulig